Diệt kiến, diệt muỗi

Còn hàng

Liên hệ

PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ, TIÊU DIỆT:  Phương pháp vật lý:     Dùng lưới mắt nhỏ để hạn chế sự xâm nhập của côn trùng.     Dùng hệ thống đèn bắt côn trùng để xua đuổi chúng.     Tái tạo lại vệ sinh sạch sẽ nơi có côn trùng xuất hiện để hạn chế sự phát sinh và phát triển của các loài côn trùng gây hại.     Hạn chế nước đọng và lắp các trũng nước động Phương pháp hóa học:     Phun hóa chất dạng sương: được áp dụng trong các không gian bên trong các nhà,… giúp tiêu diệt ngay các loại côn trùng đang có mặt. Hóa chất được tồn lưu ở các khu vực đã xử lý nhằm hạn chế sự xâm nhập của chúng trong một khoảng thời gian.     Phun hóa chất dạng khói mù nóng: phun chủ yếu ở khu vực khuôn viên bên ngoài,… giúp tiêu diệt ngay lập tức các loại côn trùng đang có mặt.

PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ, TIÊU DIỆT:

 Phương pháp vật lý:

    Dùng lưới mắt nhỏ để hạn chế sự xâm nhập của côn trùng.
    Dùng hệ thống đèn bắt côn trùng để xua đuổi chúng.
    Tái tạo lại vệ sinh sạch sẽ nơi có côn trùng xuất hiện để hạn chế sự phát sinh và phát triển của các loài côn trùng gây hại.
    Hạn chế nước đọng và lắp các trũng nước động

Phương pháp hóa học:

    Phun hóa chất dạng sương: được áp dụng trong các không gian bên trong các nhà,… giúp tiêu diệt ngay các loại côn trùng đang có mặt. Hóa chất được tồn lưu ở các khu vực đã xử lý nhằm hạn chế sự xâm nhập của chúng trong một khoảng thời gian.
    Phun hóa chất dạng khói mù nóng: phun chủ yếu ở khu vực khuôn viên bên ngoài,… giúp tiêu diệt ngay lập tức các loại côn trùng đang có mặt.

Dịch vụ liên quan